Hoe af te hangen bij TC de Blaak


 

Afhangreglement

14-05-2014

 

 

 

De regels die voor het afhangen van de banen gelden.
 

 

1. Doel van het reglement
Het doel van dit reglement is een zo eerlijk mogelijke verdeling van de beschikbare banen over de leden van TC de Blaak te verkrijgen.

 

2. Speeltijden
De speeltijden gaan in en eindigen op het hele of halve uur.
De maximale afhangduur is voor dubbelspel een heel uur en voor enkelspel een half uur.
Let op: het is niet toegestaan om met 3 personen een baan voor 1 uur te reserve­ren.

 

3. Pasjes
Men mag alleen afhangen met een geldig KNLTB-pasje van onze vereniging of een door het ledenadministratie verstrekt voorlopig pasje. Ongeldige pasjes, b.v. van voorgaande jaren, worden door het bestuur onmiddellijk ingenomen.

 

4. Voorrang
Tot 18.00 uur hebben junioren en senioren gelijke rechten. Op woensdagmiddag van 13.30 – 18.00 uur heeft de jeugd voorrang. Na 18.00 uur hebben zowel senioren als de jeugd, die per 1 april op de middelbare school zit, voorrang op de basisschooljeugd op alle banen. Voor alle duidelijkheid: Deze middelbare schooljeugd heeft ’s avonds dezelfde rechten als de senioren. Overige jeugdleden mogen spelen als er plaats is, maar mogen niet halverwege de tijd eraf worden gezet.

 

5. Aanwezigheid
Om een baan te reserveren moeten voor enkelspel 2 personen en voor dubbelspel 4 personen aanwezig zijn voordat men zijn pasje op het bord mag afhangen.
Gedurende de wachttijd dient men op het park te verblijven

 

6. Volgorde van reserveren

Voor het afhangen op de smashcourtbanen geldt, zoals ook bij de banen 4 t/m 7,  een speeltijd van één uur voor het dubbelspel en een half uur voor de single. Door de overige leden kan direct daarna op de banen 1 t/m 3 worden afgehangen, ook als de banen 4 t/m 7 vrij liggen.

Wanneer leden, die op dat moment de  banen 1 t/m 3 bemannen en eventueel door willen spelen, kan dat op de banen 4 t/m 7, indien op deze banen niet is afgehangen. Deze regel wordt toegepast om iedereen een kans te geven op de smashcourtbanen te spelen.

 Voor het overige dient het afhangen aansluitend te geschieden. Het is niet toegestaan om tijdens de speeltijd de pasjes al te verhangen van de ene naar de andere baan.

 

7. Vervallen van het afhangrecht
Het recht op een gereserveerde baan vervalt, wanneer men meer dan 15 minuten vóór de gereserveerde speeltijd begint.

 

8. Verlengen van de speeltijd
Als men reeds op een baan speelt, mogen de pasjes na de speeltijd niet verhangen worden. Zolang er niet achter u is afgehangen, kunt u doorspelen.

 

9. Training
Training geldt als speeltijd. U dient uw pasje af te hangen. Het is dus niet toegestaan om tijdens uw training reeds af te hangen op speeltijden na uw training.

 

10. Instuif

Op tijden van de instuif moeten twee banen beschikbaar blijven voor de vrije tennisser. De leider van de instuif dient erop toe te zien dat deze regel wordt nageleefd. Hierbij geldt geen voorkeursrecht  op de smashcourtbanen.

 

11. Toernooien en competities

Tijdens het OT en KNLTB-competities mogen de deelnemers niet afhangen op de twee vrije recreatiebanen (behalve in onderling overleg).Hierbij geldt het voorrangsrecht op de smashcourtbanen voor OT-en KNLTB-competitiedeelnemers.

 

12. Uitoefening voorrangsrecht
Heeft men op grond van een van de artikelen van dit afhangreglement voorrang op een baan die reeds door anderen is gereserveerd, dan dient men deze spelers/speelsters hiervan op de hoogte te stellen, zodat zij tijdig een andere baan kunnen reserveren.
Let op: Het is onder geen beding toegestaan zonder overleg met de betrokkene(n) pasje(s) van het afhangbord te verwijderen dan wel te verplaatsen.

Inloggen als lidWachtwoord vergeten?