Bardiensten reglement


Reglement bardiensten

Bij TC de Blaak vervullen de seniorleden de bardiensten

Dit doen we om de prijzen op een redelijk niveau te houden. We vragen alle seniorleden om minimaal twee diensten per jaar te vervullen. Ook zogenaamde ‘hulpdiensten’, zoals het bemensen van een kraam met broodjes tijdens een evenement, vallen onder deze regeling. Elke vervulde dienst levert een aantal punten op, waarbij per lid per seizoen een minimum van vier punten geldt. Leden die tijdens een seizoen 18 jaar worden, mogen pas na hun verjaardag bardiensten draaien. Vrijwilligers en sponsors van de club zijn vrijgesteld van het vervullen van bardiensten. Natuurlijk mogen zij zich alsnog vrijwillig opgeven voor een of meerdere diensten.Inschrijven voor de bardiensten doe je via de KNLTB Club App of via de website ‘mijn.knltb.club’

Je kunt zelf twee diensten kiezen die voor jou goed uitkomen. Om een gelijkmatige verdeling van de bardiensten te bevorderen gedurende het seizoen, vragen we je om een dienst vóór en een dienst na 1 november te selecteren. Voor drukke dagen vragen we bij voorkeur ervaren barmedewerkers om zich in te schrijven. Je ziet bij de opmerkingen in de dienstenplanner wanneer er evenementen zijn. In de Club App of op de website mijn.knltb.club kun je altijd jouw ingeplande diensten terugvinden. Ook kun je in de Club App een reminder instellen voor jouw komende diensten.

Afkopen van jouw bardienstplicht is mogelijk

Hiervoor maak je € 30,- per af te kopen dienst over aan de penningmeester (Rabobank: NL74 RABO 0191 2138 53 t.n.v. TC de Blaak) onder vermelding van "Afkoop bardiensten seizoen 2019/2020". Je wordt dan van de inschrijflijst afgehaald. De afkoopsom moet voor 1 april 2019 op de rekening van de club staan. Nadat je je hebt het ingeschreven is afkoop niet meer toegestaan.

Jouw pasje haal je op in het paviljoen op 31 maart 2019

Pas als je contributie hebt betaald én je je hebt ingeschreven of de bardiensten hebt afgekocht, kun je je bondspasje ophalen in het paviljoen. Tijdens het openingstoernooi op 31 maart 2019 kan dit tussen 11.00u en 14.00u. Mocht het niet lukken om je voor die datum via de app of de website in te schrijven, dan kan dat ook op die dag nog op de club. Ben je later met betalen en/of inschrijven voor diensten, stuur dan een mail naar bardiensten@tcdeblaak.nl om af te spreken wanneer je je pasje kunt komen ophalen. Houd er rekening mee dat je zonder pasje officieel niet speelgerechtigd bent voor de KNLTB. 


Ingeplande diensten die niet doorgaan haal je later in

Dit komt bijvoorbeeld voor als het weer het niet toe laat om de banen te betreden. Deze dienst geldt als niet gedraaid. Je wordt dan verzocht deze op een ander moment opnieuw in te plannen (mits er nog diensten openstaan in hetzelfde seizoen).


Ruilen van diensten is toegestaan

Je bent zelf verantwoordelijk voor het ruilen van je dienst als je onverhoopt niet in de gelegenheid bent om een geplande dienst te vervullen. Graag de ruiling doorgeven via bardiensten@tcdeblaak.nl, dan werken wij de planner bij. Als je niet komt opdagen voor een geplande dienst zonder geldige reden, dan betaal je een boete van €40,- per keer.

Inloggen als lidWachtwoord vergeten?